Goedkeuring EC staatssubsidie Compagnie Bull

De Europese Commissie te Brussel heeft een grootscheepse steunoperatie van de Franse staat ten behoeve van het computerbedrijf Bull goedgekeurd, zo is bekendgemaakt.

Met de steunoperatie is een bedrag gemoeid van ruim twee miljard gulden.

Volgens de Commissie gaat het hier weliswaar om staatshulp, maar werkt deze niet marktverstorend. Voor de Commissie woog zwaar dat het marktaandeel van Bull door een grondige herstructurering nog dit jaar zal dalen van 2,1 tot 1,8 procent. De Commissie stelde vast dat het bedrijf door zijn wankele positie geen mogelijkheden meer had om vreemd kapitaal aan te trekken. Sinds 1983 heeft Bull te kampen met tegenvallende financiële resultaten.

De herstructurering, die inmiddels voor een groot deel ten uitvoer is gelegd, behelsde dat zeven van de dertien vestigingen zijn gesloten en 9500 arbeidsplaatsen wegvielen (18 procent van het totaal). Hiervoor werd in 1991 en 1992 vier miljard Franse franc (1,35 miljard gulden) uitgetrokken. Bovendien is 2,68 miljard franc (885 miljoen gulden) opzij gezet voor onderzoek en ontwikkeling in de komende jaren.