Geen referendum EG in Spanje

Door onze correspondent MADRID, 3 JULI. De Spaanse regering zal geen referendum uitschrijven over de verdragen van Maastricht.

Volgens premier Gonzalez is een referendum in Spanje onnodig omdat het land, anders dan Frankrijk, nog maar kort geleden tot de gemeenschap is toegetreden. Het constitutionele hof besliste gisteren dat wel een grondwetswijziging nodig is alvorens het parlement de unieverdragen kan ratificeren. De huidige Spaanse grondwet, die sinds 1978 niet meer is gewijzigd, staat niet toe dat burgers van andere nationaliteiten het actief kiesrecht verkrijgen.