Forse daling industriële produktie ex-DDR

De industriële produktie in West-Duitsland is in mei met 0,5 procent toegenomen ten opzichte van mei 1991. In april verminderde de produktie met hetzelfde percentage. In de nieuwe deelstaten (ex-DDR) liep de industriële produktie in april met 5,5 procent terug. In maart was ze nog met 10,5 procent gestegen.