Discontoverlaging VS gaat aan beurs voorbij

De Amsterdamse effectenbeurs reageerde gisteren en vandaag nauwelijks op de discontoverlaging in de VS, in navolging van Wall Street. Naast een lagere dollarkoers, die de inkomsten van de meeste Amsterdamse beursfondsen drukt, stimuleert het lagere Amerikaanse disconto de Nederlandse economie nauwelijks.

Veel belangrijker is de Duitse rente. Een spoedige Duitse kredietversoepeling wordt onwaarschijnlijk geacht. Een belegging in Nederlandse aandelen blijft daardoor wegens de hoge rente minder aantrekkelijk. “Het lijkt wel alsof er een kopersstaking aan de gang is”, aldus analist D. de Jong van commissionair Van Meer James Capel. Hij verwacht pas een Duitse renteverlaging in het vierde kwartaal van dit jaar. “Vroeg of laat moet het renteverschil tussen Nederland en Duitsland zijn maximum hebben bereikt”, aldus De Jong. De korte rentetarieven in de VS zijn op het moment de helft van die in Duitsland.

De zwakke dollarkoers speelt het beursklimaat parten. Opvallend is dat de centrale banken de laatste tijd niet hebben geïntervenieerd om de dollarkoers te ondersteunen. De Jong: “Dat is historisch gezien uniek”.

Zijn verklaring is dat de lage dollar de VS gunstig uitkomt: Amerikaanse produkten zijn hierdoor goedkoper. De lage koers van de Amerikaanse munt komt Duitsland ook wel gunstig uit, doordat hierdoor de inflatie wordt gedrukt. Dit weekeinde komen de zeven rijkste landen, verenigd in de G-7, samen in München. Waarschijnlijk zullen hierbij geen nieuwe ontwikkelingen zijn wat betreft de wereldwijde rentetarieven en valuta's.

De verlaging van de Amerikaanse korte rente zal de kredietverlening en bestedingen van consumenten nauwelijks vergroten, zo luidt de verwachting. Een negatief effect is wel dat de lange rente in de VS gisteren fors is gestegen. Beleggers hebben namenlijk weinig vertrouwen in de vastberadenheid van de Fed de inflatie te bestrijden. Hierdoor worden bedrijfsinvesteringen en de onroerend goedsector getroffen. Om die reden had de Fed gisteren beter het disconto kunnen verhogen, zo menen sommige analisten op Wall Street.

    • Paul Wessels