Den Haag denkt ook aan systeem met punten

DEN HAAG, 3 JULI. Ook in Nederland overweegt het kabinet een puntensysteem voor het rijbewijs in te voeren, zoals dat in Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en sinds eergisteren ook in Frankrijk bestaat.

Maar eerder dan in 1995 of 1996 zal dit niet het geval zijn. Minister Maij-Weggen (verkeer) heeft de Tweede Kamer onlangs laten weten dat zij in de loop van dit jaar samen met haar collega Hirsch Ballin (justitie) een knoop hoopt door te haken.

Ruim een jaar geleden brachten ambtenaren van beide departementen overigens een negatief advies uit over het puntenstelsel. Het probleem was volgens deze ambtenaren dat Nederland kentekenaansprakelijkheid kent. Die legt de verantwoordelijkheid voor wat met de auto gebeurt bij de eigenaar en niet bij de bestuurder. Nader advies leerde de bewindslieden dit jaar dat dit probleem - dat bijvoorbeeld speelt bij gefotografeerde snelheidsovertredingen - mogelijk op te lossen is. Daar wordt nu op gestudeerd.

In het bijzonder Maij-Weggen vindt dat er veel te zeggen is voor het puntensysteem. Maar volgens haar leert ervaring in het buitenland dat een aantal jaren van voorbereiding daarvoor vereist is, terwijl de verandering in wetgeving die in Nederland nodig zal zijn, zeker anderhalf jaar vergt.

Een andere mogelijkheid waar in Nederland op wordt gestudeerd is het voorlopig rijbewijs voor nieuwe automobilisten. De bedoeling daarvan is dat jonge autobestuurders hun rijbewijs pas definitief krijgen als ze na een bepaalde periode niet of niet te vaak op verkeersovertredingen zijn betrapt.

In kringen van de kantonrechters werd vorig jaar gepleit voor een puntensysteem. Zij beschouwden dat als een beter alternatief voor het verbeurd verklaren van auto's bij zware snelheidsovertredingen, waarvoor het openbaar ministerie toen een nieuwe richtlijn had uitgevaardigd.