CDA keert zich tegen voorstel topambtenaar tot legalisatie cannabis

DEN HAAG, 3 JULI. Het Tweede-Kamerlid Janmaat-Abee (CDA) is verontrust door pleidooien van topambtenaren van het ministerie van WVC voor legalisering van soft drugs, zoals cannabis.

Zij wil van minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) weten of er sprake is van een koerswijziging in het drugbeleid.

Janmaat-Abee wil het verbod op handel en gebruik handhaven om niet met andere landen uit de pas te lopen, zo blijkt uit schriftelijke Kamervragen.

Drs. R.J. Samsom, plaatsvervangend directeur-generaal volksgezondheid op WVC, wees er vorige week vrijdag tijdens een afscheid van twee medewerkers op dat Nederland onder internationale druk het gedoogbeleid ten opzichte van soft drugs niet zal kunnen handhaven.

Uiterlijk dit najaar, wanneer een commissie van de Verenigde Naties Nederland bezoekt en het drugbeleid aan internationale regels toetst, wordt Nederland volgens Samsom geconfronteerd met de vraag of de onverenigbaarheid van de Nederlandse situatie met de internationale rechtsorde nog veel langer kan worden gehandhaafd. De overheid komt voor de keus straffen bij wetswijziging te verhogen en de repressie te verscherpen of produktie en distributie van bijvoorbeeld hennep te regelen. Dat laatste komt neer op het stabiliseren van de huidige situatie, aldus Samsom. Legalisering is volgens hem “de enig bestendige en bestuurlijk zuivere oplossing”. Drs. E.L. Engelsman, tot voor kort directeur alcohol-, drug- en tabaksbeleid bij WVC, liet zich de afgelopen dagen in soortgelijke bewoordingen uit.

Als voor strengere straffen wordt gekozen, kiest Nederland volgens Samsom en Engelsman voor de bestaande internationale rechtsorde en voor conformiteit van het Nederlandse drugbeleid in de EG. “Dat beleid voert tot verergering van de verslavingsproblematiek en bederf van het strafrecht. De behoefte aan politie, magistraten en gevangenissen zal bij Justitie onverzadigbaar blijken en de belastingbetaler is de dupe, want om rechtshandhaving mogelijk te maken, zullen andere collectieve voorzieningen worden ingekrompen”, aldus Samsom.