Braniff Int. Airlines staakt vliegverkleer

Het in Grapevine (Texas) gevestigde Braniff International Airlines - medio vorig jaar met 300 werknemers en acht vliegtuigen nieuw opgezet uit de failliete voorganger Braniff Airways en al kort daarna (in augustus) gedwongen tot het aanvragen van surséance van betaling - heeft gisteren bekend gemaakt dat het niet langer in staat is de activiteiten voort te zetten.

Met ingang van gisteren zijn alle diensten gestaakt. Braniff heeft zijn thuishaven op Dallas-Fort Worth International Airport.

Reden is volgens een woordvoerder de felle prijsconcurrentie. Braniff werd opgericht in Oklahoma City in 1928 en groeide in het begin van de zeventiger jaren uit tot een van de grootste luchtvaartbedrijven in de VS. Toen in het begin van de tachtiger jaren de vliegtarieven werden gedereguleerd en een scherpe concurrentiestrijd de prijzen van vliegtickets fors in de VS deed dalen, kwam Braniff in 1982 in moeilijkheden. In 1982 werd uitstel van schuldbetaling aangevraagd met een schuld van bijna één miljard dollar.