Bedrijsleven lijdt voor miljoenen schade

ROTTERDAM, 3 JULI. De wegblokkades in Frankrijk berokkenen het Nederlandse bedrijfsleven een schade van tientallen miljoenen guldens.

Een wagen die vast staat kost het vervoersbedrijf duizend gulden per dag. Aangezien er naar schatting duizend wagens vast staan, kost dit alleen al een miljoen gulden per dag. Voorts is er schade door bedorven lading, te late levering en niet gerestitueerde BTW.

Dit laatste is een nieuw probleem, dat zich sinds vanmorgen voordoet. Een groeiend aantal vrachtwagens is uit de blokkades gebroken en is teruggereden naar Nederland. De meeste Nederlandse transportbedrijven maken voor het inklaren van hun goederen gebruik van grensexpediteurs. Deze hebben de goederen op de heenweg ingeklaard. Wanneer een wagen met zijn vracht onverrichterzake terugkeert, wordt normaalgesproken de inklaring ongedaan gemaakt. De Franse grensexpediteurs hebben dit echter nu geweigerd. Het gevolg is dat het transportbedrijf een rekening krijgt voor de Franse BTW over uiteindelijk niet ingevoerde goederen. Dat kan flink oplopen: op een vrachtwagen vol vlees gaat het om een BTW-rekening van 25.000 à 30.000 gulden.

Menige koelwagen met bederfelijke waar raakt door zijn dieselolie heen. Dat betekent dat de motor uit moet, en dan is het snel gebeurd met de lading. De waarde van zulke ladingen varieert van enkele tienduizenden guldens tot een paar ton. Er staat voor vele miljoenen guldens fruit, groente, vlees, vis en bloemen te verpieteren op de Franse wegen.

Transporteurs kunnen is sommige gevallen ook te maken krijgen met schadeclaims wegens te late levering. Daarnaast kunnen er problemen rijzen omdat een bedrijf veel wagens in Frankrijk heeft staan, en daardoor niet genoeg wagens beschikbaar heeft om nieuwe vrachten op te halen. In de praktijk laat dit zich wel oplossen, zo verwacht Piet Romijn van de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport EVO, omdat men wagens kan inlenen bij een ander. Er blijven immers ook wagens vrij, omdat geen nieuw transporten naar Frankrijk vertrekken.

De EVO krijgt veel vragen op juridisch gebied van transportondernemingen, bijvoorbeeld hoe zo'n BTW-rekening eventueel terug te vorderen is. In de loop van de dag wil de EVO een informatieblad uitbrengen waarin de belangrijkste juridische problemen op een rijtje worden gezet. De organisatie adviseert transporteurs in elk geval nauw contact te onderhouden met hun afnemers en leveranciers. Goed overleg kan soms conflicten over niet nagekomen leveringsvoorwaarden voorkomen.

Daarnaast krijgt de organisatie veel vragen over alternatieven voor wegvervoer. “Dat is altijd maatwerk”, aldus Romijn. “Luchttransport werkt altijd, maar het is niet zinvol een vracht naar Parijs te vliegen als die naar Toulouse moet. Dan kom je daarna toch vast te zitten.” Voor lading die in de buurt van de kust moet zijn, kan kustvaart een alternatief zijn, aldus Romijn. Ook wordt bekeken wat er aan capaciteit over het spoor kan worden geregeld.