Associatie farmacie wordt gereorganiseerd

ROTTERDAM, 3 JULI. De associatie van de farmaceutische industrie, Nefarma, waarbinnen fabrikanten en importeurs van geneesmiddelen zijn verenigd wordt ingrijpend gereorganiseerd.

De associatie zal binnenkort overgaan tot een "zuilensysteem'. Binnen elke zuil zullen fabrikanten zijn vertegenwoordigd die hun eigen belangen hebben. Zo zullen de innovatieve bedrijven en firma's die zogeheten OTC-preparaten produceren ("over the counter-preparaten', die zonder recept bij de drogist verkrijgbaar zijn) apart in federatieve vorm gaan samenwerken.

Aanleiding tot de nieuwe opzet vormt de onvrede van een aantal grote fabrikanten van vernieuwende medicijnen, met de vertegenwoordiging van hun belangen door Nefarma tijdens de totstandkoming van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat door het ministerie van WVC bedachte systeem is juist een jaar van kracht en voorziet in clusters van medicijnen waarbinnen steeds de prijs van één middel als "ijk' is genomen.

Voor medicijnen die hoger zijn geprijsd dan de "ijk' moet door de patiënt worden bijbetaald. Dat systeem heeft tot gevolg gehad dat belangrijke innovatieve bedrijven een groot deel van hun markt hebben verloren aan concurrenten die nog drijven op verouderde preparaten of zogeheten loco's. Dat zijn nagemaakte, generieke geneesmiddelen van het originele specialité, waarvan het octrooi is verlopen.

Met name het Britse bedrijf Glaxo, dat zijn lidmaatschap in elk geval tot het eind van dit jaar heeft opgezegd voelt zich slecht vertegenwoordigd door Nefarma. Glaxo heeft tot nu toe tevergeefs geprobeerd een nieuw middel tegen migraine (Immigran) op bevredigende wijze "geclusterd' te krijgen. Nefarma heeft in die zaak moeilijk het voortouw kunnen nemen, omdat ook concurrende fabrikanten binnen dat betreffende migraine-cluster lid zijn van de associatie. Het gaat daarbij onder meer om Sandoz en ACF.