Amerikaanse Senaat geeft fiat voor hulp aan Rusland

WASHINGTON, 3 JULI. De Amerikaanse Senaat heeft gisteren ingestemd met een hulppakket voor de vroegere Sovjet-Unie en Oost-Europa. Een wetsvoorstel dat voorziet in het vrijmaken van ruim één miljard dollar aan nieuwe hulpgelden werd met 76 tegen 20 stemmen aangenomen. Het Huis van Afgevaardigden buigt zich later deze zomer over het wetsvoorstel.

Een kleine groep liberale Democraten hield de stemming uren op. Zij beschuldigden president Bush ervan de binnenlandse problemen te veronachtzamen. Zij dwongen een stemming af over het voorstel één miljard dollar aan het voorstel toe te voegen als “hulp aan Amerika”. President Bush had twee weken geleden al een stemming over het wetsvoorstel gewild, toen de Russische president Jeltsin een bezoek aan Washington bracht.

Volgens het wetsvoorstel komt 700 miljoen dollar beschikbaar aan directe bilatarale hulp in 1992 en 1993. Daarnaast komt 850 miljoen dollar vrij aan beginkapitaal om de omschakeling van de betrokken landen in vrije markteconomieën mogelijk te maken. Veel van het geld was al toegewezen, waaronder 400 miljoen dollar voor de conversie van de militaire industrie. Het wetsvoorstel bekrachtigt ook de toewijzing van 3 miljard dollar aan het IMF, bestemd voor het stabilisatiefonds van 6 miljard dollar voor de roebel. De totale Amerikaanse hulp aan Rusland alleen bedraagt 4,3 miljard dollar en is onderdeel van het eerder gepresenteerde westerse hulppakket voor Rusland van 24 miljard dollar. (AP, Reuter)