Vergistingsinstallatie breekt meer huisvuil af

ROTTERDAM, 2 JULI. Bij het bedrijf Paques in Balk, Friesland, is gisteren een nieuwe proefinstallatie geopend die in een vergistingsproces 50 procent van het aangeboden huisvuil dat nu nog veelal wordt verbrand of gestort, biologisch verwerkt.

Daarmee wordt de milieubelasting vergeleken met verbranden of storten van afval drastisch teruggebracht. Bij de vergisting ontstaat biogas dat via gasmotoren voor elektriciteitsopwekking kan dienen. De proefinstallatie, die met behulp van subsidie van de ministeries van VROM en economische zaken is gebouwd, heeft een verwerkingscapaciteit van 800 ton huisvuil per jaar. Dat is ongeveer de hoeveelheid die in de Friese gemeente Balk wordt aangeboden.

Paques bv verwacht binnenkort een opdracht van de stad Leiden en acht omliggende gemeenten voor het maken van een technisch ontwerp voor de eerste installatie van dit type op commerciële schaal. Die zou een capaciteit van 100.000 ton per jaar krijgen en al het huisafval in Leiden en omstreken kunnen verwerken. Daarbij kan 7,5 miljoen kilowattuur elektriciteit worden opgewekt door twee gasmotoren met een gezamenlijke capaciteit van 2,5 megawatt. Dat zou voldoende zijn om de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leiden van voldoende stroom te voorzien. De restwarmte dient om het vergistingsproces op temperatuur te houden en om het drogen van de overblijvende compost.

In de nieuwe installatie wordt het afval eerst gescheiden van metalen, rubber, kunststoffen en textiel. De vergistbare rest wordt vermengd met water, dat vervolgens wordt gezuiverd waarbij biogas ontstaat. De niet-opgeloste stoffen gaan in een speciale vergistingsreactor. Moeilijk afbreekbaar afval wordtomgezet in oplosbare stoffen en vervolgens weer vergist. Vaste stoffen die daarna overblijven zijn niet vergistbaar, maar worden in een mechanische ontwateringsinstallatie geschikt gemaakt voor na-compostering en droging.

Dank zij de biotechnologie is na eeuwen van storten en tientallen jaren van grootschalig verbranden met alle milieu-nadelen van dien, een derde generatie bij de afvalverwerking ontstaan. Belangrijkste kenmerken van het biologisch proces zijn de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, hergebruik van niet afbreekbare stoffen, vergisten gecombineerd met energiewinning en compostering. Daarmee wordt een vergaande volumevermindering bereikt en "stabilisatie' van overblijvende stoffen waardoor deze geen verdere belasting voor het milieu meer veroorzaken.