Universiteiten betalen vier ton voor kopiëren

ROTTERDAM, 2 JULI. De universiteiten van Amsterdam, Groningen, Maastricht en Utrecht zullen 400.000 gulden schadevergoeding betalen voor het illegaal kopiëren van boeken en tijdschriften in 1986-1987 en 1987-1988. Zij hebben daarover overeenstemming bereikt met de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond. Het bedrag komt bovenop de 550.000 gulden die de universiteiten eerder al betaalden.

Beide partijen hebben een streep gezet onder het conflict waarin de rechter in 1990 de uitgeversbond in het gelijk stelde en bepaalde dat de universiteiten moesten betalen voor het kopiëren. Uit een onderzoek van de bond bij de vier universiteiten was gebleken dat deze in die twee studiejaren door het illegaal kopiëren de uitgevers een schadepost van 1,8 miljoen gulden aan gederfde auteursvergoeding berokkenden.

Zonder toestemming van of betaling aan de uitgever hadden de universiteiten grote delen uit boeken en tijdschriften opgenomen in de readers voor hun studenten. Dit bespaart de studenten de aanschaf van boeken waarvan slechts een deel tot de verplichte studiestof behoort.

De uitgeversbond en de universiteiten zijn het ook eens geworden over de boete die moet worden betaald als docenten in de toekomst opnieuw zonder toestemming delen uit boeken en tijdschriften kopiëren. Dat gaat ze voor elke pagina 25 cent per reader kosten. Als ze zich aan de regels houden hoeven de universiteiten maar 3 cent te betalen.