Twee CAO's afgesloten in zorgsector

ROTTERDAM, 2 JULI. In de gezinsverzorging en het kruiswerk hebben werkgevers en bonden een principe-akkoord bereikt voor een CAO. In beide gevallen gaat het om een tweejarig contract met zowel dit jaar als volgend jaar een loonsverhoging van vier procent.

Na het ziekenhuiswezen is de gezinsverzorging met 90.000 werknemers de grootste zorgbranche. Naast de algemene loonsverhoging is gisteravond in het akkoord ook een extra salarisverbetering overeengekomen voor ongediplomeerde helpsters. Hun maximum salaris stijgt volgend jaar van 2400 tot 2700 gulden bruto per maand. De onderhandelingen zijn moeizaam verlopen. Lang zagen de werkgevers, verenigd in de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, geen mogelijkheid een loonsverhoging te bieden. Pas toen het kabinet de budgetten had verruimd om twee maal drie procent loonsverhoging mogelijk te maken, kwam het overleg op gang.

In de loop van de nacht werd ook in het kruiswerk (20.000 werknemers) een principe-akkoord bereikt. Hier is behalve twee maal vier procent loonsverhoging ook nog een eenmalige uitkering van 0,35 procent van het jaarsalaris in 1992 overeengekomen. Voorts wordt de positie van deeltijdwerkers verbeterd. Afgesproken is dat binnen zes maanden een onderzoek naar het functiewaarderingsstelsel zal zijn afgerond. Daarom is ook de vakbond voor verpleegkundigen NU'91 positief over dit akkoord. Het is de bedoeling dat gezinsverzorging en kruiswerk voortaan samen een CAO voor de thuiszorg sluiten.