Sportboycot Zuid-Afrika gaat niet door

JOHANNESBURG, 2 JULI. Het Afrikaanse Nationale Congres (ANC) heeft gisteren zijn dreigement ingetrokken zich te zullen inspannen voor een nieuwe sportboycot tegen Zuid-Afrika.

Het land zal hierdoor kunnen deelnemen aan een aantal vastgestelde internationale sportevenementen, zoals de komende Olympische spelen in Barcelona en tournees van buitenlandse sportteams in Zuid-Afrika.

Het dreigement werd geuit om kracht bij te zetten aan de eisen van het ANC na het recente bloedbad in Boipatong, dat mede te wijten zou zijn geweest aan de machteloosheid van de regering een einde te maken aan het geweld in de zwarte woonoorden. Het ANC eist onder meer een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in Boipatong en de mogelijke betrokkenheid van de regering daarbij.

ANC-woordvoerder voor sportzaken Steve Tshwete zei er nu van overtuigd te zijn dat sportbeoefening “kan bijdragen aan de eenwording van het door rassenproblemen verdeelde land”. De beslissing Zuid-Afrika nu ongehinderd te laten deelnemen aan alle sportevenementen is het gevolg van intensieve discussies tussen het ANC en plaatselijke sportorganisaties. De betreffende organisaties zijn overeengekomen constitutionele veranderingen en de beëinding van het politieke geweld te ondersteunen. Daartoe zullen Zuidafrikaanse sportlieden onder meer tijdens alle wedstrijden armbanden dragen met de opdruk "vrede en democratie'.

De sportclubs eisen tevens een democratisch gekozen grondwetgevende vergadering, het inrichten van alle takken van sport volgens niet-racistische principes. Als men zich niet aan al deze principes houdt, worden de toernooien onmiddellijk gestaakt. Tot zover Michael Sparks. De Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) heeft gevraagd om een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de politieke crisis in Zuid-Afrika. De OAE besloot ook tot het zenden van een eigen onderzoekscommissie naar Zuid-Afrika. VN-secretaris generaal Boutros Ghali zei gisteren dat “de kansen voor aanwezigheid van de VN in Zuid-Afrika stijgen”. Voorwaarde blijft echter dat alle partijen het daarmee eens zijn, aldus Boutros Ghali. De regering-De Klerk verzet zich vooralsnog tegen de aanwezigheid van een uitgebreide VN-missie in zijn land. De OAE-vergadering, die gisteren na drie dagen vergaderen werd afgesloten, nam tevens een resolutie aan die vraagt om een urgente aanpak van de ziekte aids. Geschat wordt dat een op de veertig Afrikanen drager is van het aidsvirus.

De Afrikaanse staten besloten in principe tot de oprichting van een pan-Afrikaanse vredesmacht, die zou kunnen interveniëren in Afrikaanse conflicten, zoals de burgeroorlog in Somalië of Soedan. Het plan vraagt volgens de leiders echter “nog verdere studie” en komt op de plenaire OAE-vergadering van volgend jaar opnieuw ter sprake.

    • Michael Sparks