Schoolidentiteit

In het artikel "Schoolidentiteit voortaan onderdeel van marketingmix' (W&O 25-6-1992) wordt ten onrechte de indruk gewekt dat uitsluitend in het bijzonder katholiek en bijzonder protestants-christelijk onderwijs een groeiende aandacht bestaat voor de identiteit van de school. Zowel in opdracht van het bijzonder algemeen als van het openbaar onderwijs ontwikkelt het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum handreikingen voor docenten in het voortgezet onderwijs om de identiteit van hun school onderwijskundig vorm te geven.

Wij vinden het een boeiende opgave, met name omdat het bijzonder algemeen en het openbaar onderwijs zich onderling en in relatie tot het RK- en PC-onderwijs op totaal verschillende manieren wensen te profileren.

Het resultaat van die activiteiten is ondermeer vastgelegd in het boekje Op weg naar toetsbare identiteit van de CBOO en het VNG, dat in grote aantallen is besteld door scholen voor openbaar onderwijs. Daaruit hebben wij afgeleid dat zeer specifieke kenmerken van openbare scholen als algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit, bij docenten en schoolleiders sterk in de belangstelling staan.

Eén verschil is er wel met de projecten van KPC en CPS. Noch voor het bijzonder algemeen, noch voor het openbaar onderwijs konden wij een sponsor vinden “die onbekend wenst te blijven”.

Ik denk dat met name de openbare scholen in dit land wat graag kennis zouden willen maken met zo'n maecenas. Wie?

    • Boudewijn A.M. van Velzen