Samenwerking met VS leidt tot verharding drugbeleid

DEN HAAG, 2 JULI. Het Nederlandse drugbeleid verliest zijn liberale karakter onder druk van internationale ontwikkelingen, waarbij de nadruk ligt op een justitiële aanpak. De Nederlandse deelname aan de "war on drugs' in het Caraïbisch gebied is daarvoor een aanwijzing.

Dat zegt E.L. Engelsman, tot gisteren directeur alcohol-, drug- en tabaksbeleid in een vraaggesprek met deze krant. Engelsman, die wel eens "het gezicht van het Nederlandse drugbeleid' is genoemd, wijst op het gevaar dat Nederland zich door steeds verdergaande samenwerking met de Verenigde Staten ondergeschikt maakt aan en zodoende afhankelijk wordt van de Amerikaanse drugpolitiek.

In Nederland stond de gezondheidsbescherming het afgelopen decennium nadrukkelijk voorop in het drugbeleid, aldus Engelsman, maar door internationale ontwikkelingen is de Nederlandse aanpak in gevaar. Tegelijkertijd neemt de invloed van WVC op het beleid af. Een belangrijke oorzaak daarvan is volgens Engelsman het feit dat vanaf 1993 de gemeenten geheel verantwoordelijk zijn voor de verslavingszorg. Al met al wordt het drugbeleid steeds meer het domein van Justitie.

Engelsman wijst erop dat soft drugs geen repressief beleid rechtvaardigen. Het beleid ten opzichte van soft drugs zoals cannabis (hasj) moet op één lijn komen met het alcohol- en tabaksbeleid, vindt hij. Door bijvoorbeeld de produktie van, handel in en gebruik van cannabis te legaliseren, zou men zich volgens Engelsman meer kunnen richten op het hard-drugbeleid.

Onder jongeren is het gebruik van hard drugs toegenomen, maakte gisteren het Jellinek-centrum voor verslavingsziekten in Amsterdam bekend. Het centrum baseert zich daarbij op aanmeldingen in het centrum en uit cijfers van de Amsterdamse politie. Uit de politiecijfers blijkt onder meer dat tien procent van alle arrestanten tussen de 18 en 21 jaar verslaafd is aan heroïne. Het aantal aanmeldingen van jonge hard-druggebruikers (van 18 tot 29 jaar) bij het Jellinek-centrum is de afgelopen jaar met tien procent gestegen, tot 206.