Rapport: politici CDA moeten niet langer dan drie termijnen blijven

DEN HAAG, 2 JULI. “De kans is vrij groot dat de CDA-Kamerleden die twaalf jaar of langer in de Kamer zitten, er niet meer terugkeren”. Met deze mededeling presenteerde oud-minister J. De Koning gisteren het rapport "CDA-politici in functie'. Het rapport stelt voor dat CDA-politici die drie termijnen in de gemeenteraad, de provinciale staten of de Tweede Kamer hebben vervuld moeten omzien naar een “nieuwe werkomgeving”.

Van de huidige 54 CDA-Kamerleden zouden volgens die norm bij verkiezingen in 1994 zestien niet meer kunnen worden herkozen. “De regel moet strikt worden toegepast”, aldus De Koning, “er is alleen ruimte voor een uitzondering als er niemand met de vereiste kwalificaties te vinden is”. Volgens De Koning is dat echter onwaarschijnlijk omdat “nieuwe Kamerleden staan te dringen”.

Diverse CDA-Kamerleden die bij de volgende verkiezingen de stelregel van drie termijnen overschrijden, hebben al verzet aangetekend tegen het rapport dat met name het werk is van partijvoorzitter W. van Velzen. J. van Houwelingen die elf jaar in de Kamer zit, vindt dat de regel “niet past bij het functioneren van de democratie”. Volgens W. Mateman miskent de regel de “vereiste kwaliteit” bij Kamerleden en “de band tussen kiezer en gekozene”. Ook andere leden van de CDA-fractie, onder wie R. van der Linden, A. Lansink, F. Wolters en J. van Noord, hebben te kennen gegeven dat ze in 1994 herkozen willen worden.

De Koning sluit niet uit dat er in het CDA "voorkeuracties' komen om leden die langer dan twaalf jaar in de Tweede Kamer willen blijven, hoog op de lijst te houden. “Die mogelijkheid blijft binnen de partij natuurlijk bestaan”, aldus De Koning. Hij wees er echter wel op dat de termijn van twaalf jaar geen diskwalificatie is. “Er zijn te veel gevallen waarbij het vanzelfsprekend is dat Kamerleden gewoon blijven zitten. Dat is nu voorbij. Je moet wel tijdig met vertrekkende CDA-politici spreken om te voorkomen dat ze op het laatste moment als oud vuil aan de weg worden gezet”.

Het CDA wil de regel van drie termijnen in alle geledingen doorvoeren om een beleid van doorstroming mogelijk te maken. Er worden functioneringsgesprekken van CDA-politici op lokaal, regionaal en nationaal niveau gehouden en, als de termijn ten einde loopt, een "exit-gesprek'. Volgens De Koning zijn in het verleden erg veel fouten gemaakt bij het vertrek van politici. “Ik heb er veel ellende bij gezien, frustraties en teleurstelling. In de procedures voor vertrek moet orde en openheid worden gebracht”.