Raad Amsterdam is voor sloop van flats in Bijlmer

AMSTERDAM, 2 JULI. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad staat achter het het voorstel van het college van B en W om de flats Gerenstein en Geinwijk in de Bijlmer te slopen.

Alleen het CDA, Groen Links en het D66-raadslid Esajas zijn vooralsnog tegen. Dat bleek gistermiddag tijdens een vergadering van de raadscommissie stadsvernieuwing over de voorstellen voor het eerste gebied in de Bijlmer dat wordt aangepakt: Ganzenhoef-west. In dit gebied wonen vierduizend mensen. De raadsfracties schaarden zich achter het grootste deel van de voorstellen van het college. Er waren geen protesten tegen het verplaatsen van het winkelcentrum Ganzenhoef naar het metrostation, een verdichting van de bebouwing en het realiseren van meer ruimten voor kleinschalige bedrijven. Wel was er kritiek op de participatie van de bewoners van de Bijlmer bij het voorbereiden van de plannen. Die participatie is volgens de raadscommissie mislukt.