R. WELSCHEN; "Groene' bestuurder

De burgemeester in de dop heeft een feestsigaar opgestoken. In zijn omgeving in het Brabantse Provinciehuis heerst enige treurnis om zijn naderend afscheid. In Eindhoven, waar dr. R. W. Welschen (PvdA, 50 jaar) met ingang van 16 augustus burgemeester wordt als opvolger van dr. J. van Kemenade, bestaat algemene instemming. De milieu-gedeputeerde, die als voormalig beroep in zijn curriculum vitae opgeeft "bioloog/wethouder', wordt omschreven als “een heel krachtige bestuurder, die snel tot de kern van de zaken weet door te dringen en die puur resultaatgericht is maar dan in de goede zin van het woord, dus niet over lijken”.

De man bovendien die Brabant “milieubewuster” maakte, zoals wordt opgemerkt. Zelf herinnert hij zich dat bij zijn aantreden als gedeputeerde in 1987, dr. L. Reijnders van de stichting Natuur en Milieu opmerkte dat op milieugebied Brabant en Limburg ex aequo op de laatste plaats stonden. Dat nodigde hem uit er met zijn volle gewicht tegenaan te gaan en om het CDA, van oudsher gericht op de boeren, binnen de kortste keren mee te krijgen in wat hij noemt een inhaalrace. Hij stelt vast: “We lopen weliswaar nog steeds niet voorop, maar behoren nu wel tot de kopgroep.”

Hij wist op bewonderenswaardige wijze de boeren, die in Brabant met hun intensieve veehouderijen en hun mest worden beschouwd als belangrijke milieuvervuilers, van onwillig tot begripvol om te werken zonder dat hij ze tot zijn vijanden maakte. Bij de presentatie van het door diezelfde boeren gewraakte streekplan, waartegen ze deze week nog voor het Provinciehuis te hoop liepen, mocht hij zich, hoewel hij algemeen wordt beschouwd als auctor intellectualis van dat plan, koesteren achter de rug van zijn CDA-collega voor landbouw. Hij zegt over de boerenstand: “Het zijn realisten gebleken. Als puntje bij paaltje komt, gaan ze in hun milieuvriendelijkheid verder dan de industrie.”

Welschen, gehuwd, vader van drie kinderen, was voor zijn functie als gedeputeerde wethouder in Breda. Hij werd tijdens de jongste kabinetsformatie aangezocht om als "milieuspecialist bij uitnemendheid' minister te worden op de plaats waar nu Alders zit. “Ik had geen enkele ambitie voor Den Haag. Op provinciaal en gemeentelijk niveau voel ik me beter op mijn plaats.” Hij verlaat de provincie niet met een bezwaard gemoed. “Op gemeentelijk niveau gebeurt alles veel directer. In de functie van gedeputeerde sta je verder af van de burger.”

“Jammer”, zegt men in zijn directe werkomgeving, “als baas hebben we nog nooit zo'n fijne gehad: snel, zakelijk, integer.” Een van de belangrijkste uitdagingen in Eindhoven, aldus Welschen zelf zal het verder uitwerken zijn van de bestuurlijke reorganisatie die zijn voorganger Van Kemenade in gang heeft gezet. Verder wil hij de door Van Kemenade met Den Haag aangehaalde banden strak houden, want “ze komen je echt niks brengen”.

    • Max Paumen