Octrooibureaus willen fuseren

De octrooibureaus Arnold & Siedsma en Los & Stigter willen per 1 januari volledig fuseren.

Doelstelling is verbreding en versterking van de activiteiten, zo delen zij mede. Het nieuwe bureau telt zeventig personeelsleden. Behalve vestigingen in Nederland (in Den Haag, Breda, Enschede, Leeuwarden en Utrecht) heeft Arnold & Siedsma ook kantoren in München en Brussel. Los & Stigter is gevestigd in Amsterdam en Utrecht. Aan het nieuwe bureau zullen zeventien octrooi- en merkengemachtigden verbonden zijn. Onder een octrooi wordt in het algemeen verstaan het toekennen van de uitsluitende rechten met betrekking tot de uitvinding van een nieuw voortbrengsel, een nieuwe werkwijze of een nieuw procédé. De toekenning daarvan is voorbehouden aan de Octrooiraad. Een octrooigemachtigde behartigt de belangen van een octrooiaanvrager tegenover de Octrooiraad.