Matige groei burgerluchtvaart

Vanuit Genève maakte de IATA (International Air Transport Association) bekend dat zowel het passagiersvervoer als het vrachtververvoer in de wereld in de maand mei een stijging lieten zien ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Er werden 17 procent meer luchtreizigers vervoerd, de groei van het vrachtvolume was 8 procent. In aanmerking nemend dat de cijfers over mei 1991 leden onder de effecten van de Golfoorlog, is de nu gesignaleerde vooruitgang matig, zo verklaarde IATA directeur Günther Eser in zijn commentaar op de gegevens. Eigenlijk werden hogere cijfers verwacht. Vergeleken met de januari-mei periode in 1990 was het passagiersvervoer maar 8 procent en het vrachtvervoer maar 4 procent hoger.