Jan Strawsky nieuwe premier

BRATISLAVA, 2 JULI. De Tsjechoslowaakse president Havel heeft de econoom Jan Stravsky benoemd tot premier van een nieuwe federale regering, die de splitsing van Tsjechoslowakije in twee onafhankelijke staten moet voorbereiden.

De benoeming volgde na overleg van Havel met de Slowaakse leider Meciar en diens Tsjechische tegenvoeter Klaus. De nieuwe regering, die is gevormd uit leden van de Burgerlijke Democratische Partij, de christen-democraten en de Beweging voor een democratisch Slowakije, bestaat uit vijf Tsjechen en vijf Slowaken.