"Hitlijst' link medicijn voor parallelmarkt

"Patiënt parallelmarkt' heeft een nieuwe injectie gekregen om haar van een chronische kwaal te verlossen. Die kwaal heeft vooral te maken met een groot gebrek aan belangstelling van beleggers voor de kweekvijver van de Amsterdamse effectenbeurs. Een mistig imago zou daar debet aan zijn. Om dat te veranderen werd een jaar geleden de Vopaf opgericht, een belangenvereniging van parallelmarktfondsen. Maar na een jaar zijn de belangen nog niet effectief genoeg behartigd. Daarom maakte de Vopaf deze week op haar eerste jaarvergadering een nieuw medicijn bekend: een top-15-omzetlijst van meest verhandelde parallemarktfondsen.

Handelaren reageren sceptisch op het initiatief. “Dit kan ook wel eens juist de doodsteek voor de markt betekenen”, zei een van hen vanmorgen somber. De kritiek van de handelaren is voor een deel logisch. De nieuwe omzetlijst geeft, net als op de officiële markt de veertig hoofdfondsen dat doen, dagelijks aan welke 15 fondsen het meest verhandeld zijn. Maar tegelijkertijd zullen de fondsen die er op de nieuwe hitlijst uitspringen, de meeste kans maken op overplaatsing naar officiële markt. Zo verhuisde twee weken geleden HES Beheer naar de officiële markt. Daarmee verloren de parallelmarkthandelaren een fonds dat op de toch al extreem rustige markt nog een beetje omzet genereerde.

De parallelmarkt is het kinderbad van het Damrak waar jonge beursfondsen, zo was bij oprichting ruim tien jaar geleden de bedoeling, leren hoe zij het hoofd boven water moesten houden. Toen er nogal wat ondernemingen kopje onder gingen, nam de belangstelling van beleggers snel af.

De nieuwe omzetlijst moet nu aangeven waar de actie plaast heeft. Om die reden zijn vastgoed- en beleggingsfondsen van notering op de lijst uitgesloten. De "actie' is echter zeer betrekkelijk in het geval van de parallelmarktfondsen. De totaalomzet van de kleine markt beslaat slechts een fractie van de omzet op de officiële markt. Gisteren bedroeg de effectieve omzet van alle parallelmarktfondsen iets meer dan een miljoen gulden. “Bedroevend laag”, aldus een hoekman. Op de officiële markt zetten de veertig hoofdfondsen tegelijkertijd ruim 540 miljoen gulden om.

Vanaf 15 juli gaat de hitlijst van start. Elke maand zal hij opnieuw worden opgesteld.

    • Max Christern