Frankrijk bezuinigt meer op defensie

PARIJS, 2 JULI. Frankrijk gaat zijn defensie verder inkrimpen. Minister Pierre Joxe kondigde gisteren aan dat de omvang van het leger, dat nu nog 280.000 man omvat, over vijf jaar moet zijn teruggebracht naar 225.000. Het aantal divisies gaat terug van twaalf naar acht. De minister noemde de wet, die de uitgaven voor militair materieel en personeel omvat voor de periode 1992-1994, een mijlpaal. “Alles is anders. Het Sovjet-rijk is geëxplodeerd, de dreiging in Europa is vervluchtigd. Een zeer wel omschreven dreiging heeft plaatsgemaakt voor de onzekerheid van een veelvoud van dreigingen”, aldus de minister.

De grootste bezuinigingen worden in het leger doorgevoerd. De luchtmacht gaat terug van 450 naar 400 gevechtsvliegtuigen, terwijl de marine gereorganiseerd zal worden rondom de zuidelijke havenstad Toulon en het westelijke Brest.

De uitgaven zullen worden geconcentreerd op de belangrijkste nucleaire en conventionele programma's. Zo zal Frankrijk het Rafale-gevechtsvliegtuig, de Leclerc-tank, het vliegdekschip Charles de Gaulle alsmede de Helios-satelliet op de lijst houden. In totaal zal op twintig programma's bezuinigd worden, waaronder het patrouillevliegtuig Atlantique 2 (terug van 32 naar 30) en de Mirage 2000 (van 192 naar 170). Vorig maand schrapte Parijs al de Hades, een kernraket voor de korte afstand die na het vertrek van de Russen alleen nog Duitsers of Tsjechen kan raken. De bouw van een zevende kernonderzeeër, die vorig jaar werd opgeschort, is definitief van het programma geschrapt.

Joxe, die nog geen precieze details wilde geven van de bezuinigingen, noemde het onontkoombaar dat de bezuinigingen gevolgen zullen hebben voor de werkgelegenheid in de defensie-industrie. Joxe wilde niet toezeggen dat de Franse regering een order zal plaatsen voor de NH-90 helikopter die wordt gebouwd door het bedrijf Aerospatiale dat samenwerkt met bedrijven in Italië, Duitsland en Nederland.

De minister voorzag positieve gevolgen van de Duitse beslissing om niet door te gaan met de produktie van het Europese gevechtsvliegtuig, de Jäger 90. Die beslissing kan de weg effenen voor de levering van vliegtuigen door Daussault aan Duitsland. Hij noemde het in het belang van de Europese industrie dat de Europese landen hun militaire materieel in Europa kopen. Hij zei dit te hebben laten weten aan zijn Zwitserse en Finse collega's. Zwitserland en Finland, die beide lid van de Europese Gemeenschap willen worden, hebben onlangs de voorkeur gegeven aan de Amerikaanse F-18 boven de Mirage 2000 van het Franse bedrijf Dassault. (AFP, Reuter)