Flink minder winst en dividend Samas

De winst van Samas (kantoorartikelen en kantoorinrichting) is in het op 31 maart afgesloten boekjaar ten opzichte van het voorgaande jaar fors gedaald.

De winst zakte van 30,4 miljoen in tot 12,4 miljoen gulden. Per aandeel van 7,62 tot 3,11 gulden. Voorgesteld wordt een contant dividend van 1,25 gulden tegen 2,80 over het voorafgaande boekjaar.

De winstdaling kwam niet onverwacht en ontstond vooral door de al eerder gesignaleerde sterke teruggang van de markt voor kantoorinrichting in Nederland, Frankrijk en Engeland.

De omzet van Samas daalde in 1991/1992 met 2 procent naar 710 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat daalde met 30 procent van 54,3 miljoen naar 38 miljoen gulden. Het negatieve saldo financiële baten en lasten (inclusief resultaten uit deelnemingen) nam toe van 12,1 miljoen tot 15,8 miljoen gulden. Het buitengewone resultaat was nihil tegen vorig jaar 6,1 miljoen (voor belastingen). De post belastingen daalde van 17,8 miljoen naar 9,8 miljoen gulden.

Samas voorziet voor de kantoorinrichtingsmarkt voorlopig nog geen herstel. Met name in Nederland wordt verdere teruggang verwacht, zodat de druk op omzet en winst ook in het lopende boekjaar zal aanhouden.

Op de effectenbeurs daalden de certificaten Samas vanochtend van 38 gulden bij opening tot 36 gulden om 12.00 uur.