EG ontsteld over VS-klacht over staaldumping

BRUSSEL, 2 JULI. De EG heeft verontwaardigd gereageerd op de aanklacht dat Europese staalbedrijven zich schuldig zouden maken aan dumpingpraktijken in de Verenigde Staten. Volgens EG-commissaris Andriessen zijn de Amerikanen er op uit de normale handel te verstoren.

De ongewoon felle reactie van Andriessen, namens de Europese Commissie belast met de externe handelsrelaties van de EG, kwam nadat gisteren bekend werd dat twaalf grote Amerikaanse staalbedrijven klachten over dumping hebben gedeponeerd bij de Amerikaanse regering. Op de verdachtenlijst staan bedrijven uit 28 landen, waarbij Brazilië, Groot-Brittannië, Korea, Mexico, Polen, Italië en Spanje als de grootste boosdoeners worden aangemerkt. Uit de EG staan ook Duitsland, Nederland (Hoogovens), België en Frankrijk op de lijst.

Andriessen vindt het verwerpelijk dat de VS dreigen op eigen houtje strafmaatregelen te nemen tegen buitenlandse concurrenten. Volgens Andriessen streeft de EG er naar om in Gatt-verband tot afspraken te komen over maatregelen tegen ongeoorloofde handelspraktijken en over het volgen van klachtenprocedures. De EG wil bijvoorbeeld voorafgaand overleg alvorens een land een officieel onderzoek naar dumping begint. De Amerikanen zijn volgens Andriessen niet uit op het zoeken naar een juridische oplossing, maar op het eenzijdig beschermen van de eigen industrie. Hij wil op zo kort mogelijke termijn topoverleg met de VS over deze zaak.

Het staalconflict komt op een moment dat de spanningen tussen de VS en de EG toch al sterk zijn toegenomen. Grote onenigheid bestaat bijvoorbeeld over het EG-beleid voor boeren die soja en andere oliehoudende zaden verbouwen. Het handelsklimaat wordt verder verslechterd doordat blijkbaar geen enkele vooruitgang meer wordt geboekt in de Gatt-onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel. Dat de EG heeft besloten tot hervorming van haar landbouwbeleid heeft tot dusver nog geen merkbaar positieve invloed gehad op het verloop van de gesprekken.

Ook de Europese staalfabrikanten hebben fel gereageerd op de “opvallend agressieve opstelling” van de Amerikanen, zoals een woordvoerder van Hoogovens zei. Ze stellen onder andere dat de Europese producenten zich de afgelopen jaren volledig hebben gehouden aan de met de VS afgesproken vrijwillige exportbeperkingen en de quota's zelfs niet volledig te hebben benut.