Boskalis opnieuw op kop bij superorder Hongkong

HONGKONG, 2 JULI. Bij de hernieuwde inschrijving voor de "baggerorder van de eeuw' in Hongkong is de Nederlandse baggeraar Boskalis opnieuw uit de bus gekomen als laagste aanbieder. De consortia rond Ballast Nedam en HAM zitten daarmee op een achterstand bij de verwerving van de baggeropdracht, die begin augustus definitief wordt gegund.

De Provisional Airport Authority (PAA) heeft vanmorgen in Hongkong medegedeeld dat de inschrijvingen voor de baggerorder gemiddeld 25 procent lager zijn uitgekomen dan eerdere aanbiedingen dit voorjaar. De autoriteiten van Hongkong beklaagden zich er in maart over dat de baggeractiviteiten voor de aanleg van een kunstmatig eiland voor het nieuwe vliegveld Chep Lap Kok maar liefst een kwart hoger waren uitgevallen dan de geraamde 10 miljard Hongkong dollar. Om die reden verzocht Hongkong de baggeraars te zoeken naar goedkopere oplossingen.

Net als de eerste keer kwam de Hongkong International Airport Joint Venture als goedkoopste uit de bus, nu met een aanbieding van 9,5 miljard Hongkong dollar (2,11 miljard gulden volgens de koers van vandaag). Dat is 17 procent onder de inschrijving van 11,5 miljard in maart. In het consortium is Boskalis de grootste partner. Andere deelnemers zijn bedrijven uit Italië, Frankrijk, Engeland, China, Japan, de VS en Hongkong zelf.

ETA, een ander consortium waarin de Hollandsche Aannemingsmaatschappij (HAM) en de Japanse bouwmaatschappij Kumagai-Gumi zitten, wil de opdracht uitvoeren voor 11,9 miljard dollar, tegen 16,5 miljard dit voorjaar. Er zijn in totaal zes aanbiedingen. Boskalis weigert commentaar te geven zolang de order niet definitief gegund is.

Hongkong heeft enkele alternatieve methoden gebruikt om de baggeraars te dwingen hun prijzen omlaag te brengen. In mei werd onder meer de baggerperiode met tien maanden verlengd. Daardoor hebben de baggermaatschappijen meer flexibiliteit met de inzet van groot materieel, dat ook elders in de regio voor grote projecten in reserve moet worden gehouden, onder andere in Taiwan, Singapore en Maleisië. Ook wil Hongkong dat er 60 miljoen kubieke meter "landvulling' van een nabijgelegen berg, Castle Peak, op het vasteland van Hongkong, wordt gebruikt, waardoor er minder zeezand nodig is.

Volgens de directeur terreinvoorbereiding van de PAA, de Nederlander Frans Uiterwijk, worden de inschrijvingen nu geëvalueerd. Het werk zal niet automatisch aan de laagste inschrijver worden gegund omdat ook andere, technische factoren, zoals kwaliteit, een rol spelen. Gezien de omvang van het werk zal de hoofdaannemer ook delen moeten uitbesteden aan onderaannemers. Er is dus werk genoeg voor iedereen. Uiterwijk schat dat ongeveer 50 procent van het totale werk naar Nederlandse baggeraars zal gaan.

Het "zeeterras' voor het vliegveld moet 1248 hectare groot worden. Het oorspronkelijke eilandje Chek Lap Kok maakt daarvan 300 hectare uit. De zee rondom het eilandje is na het wegzuigen van de zachte modder gemiddeld tien meter diep en het terras moet, wegens stormgevaar, zes meter boven de zeespiegel uitsteken.

In totaal is 182 miljoen kubieke meter vulling nodig, waarvan 112 miljoen wordt geleverd door de opgeblazen rotsen van Chek Lap Kok en twee minuscule, naburige eilandjes. Volgens de aanvankelijke opzet zouden de baggeraars 70 miljoen kubieke meter zeezand van elders moeten aanvoeren. Nu zal een deel daarvan dus worden vervangen door rotspuin van Castle Peak. “Hoeveel precies hangt af van de evaluatie van de baggeroffertes”, zegt Uiterwijk, die in dit stadium verder niets wil zeggen.

    • Willem van Kemenade