Verlies Euroventures dank zij Super Club

ROTTERDAM, 1 JULI. Participatiemaatschappij Euroventures bv heeft vorig jaar een verlies geleden van 42,1 miljoen gulden, bijna driemaal zoveel als het verlies van 14,5 miljoen over 1990. Bijna de helft van het verlies is te wijten aan de deelname in de noodlijdende videowinkelketen Super Club, die nu door grootaandeelhouder Philips wordt ingelijfd.

Super Club, de belangrijkste deelneming in de portefeuille van het Euroventures-netwerk, leed een verlies van 800 miljoen gulden. Euroventures heeft het belang van 15 procent in Super Club inmiddels verkocht aan meerderheidsaandeelhouder Philips.

De verliezen van de afgelopen jaren bedreigen het voortbestaan van Euroventures, tenzij het bestuur meer armslag krijgt van de aandeelhouders. Nieuwe fondsen zijn evenwel niet gemakkelijk aan te trekken en in verband daarmee zijn pogingen voor de oprichting van een nieuw overkoepelend fonds gestaakt.

Euroventures bv is de belangrijkste aandeelhouder (met gemiddeld 33 procent) in 17 lokaal opererende Euroventures-fondsen. Het is de bedoeling dat het centrale kantoor van Euroventures in Den Bosch meer greep krijgt op de lokale maatschappijen. Gezamenlijk hebben de Euroventure-fondsen 755,5 miljoen gulden belegd.

De Brit Michael J. Geary is per 1 juli benoemd tot algemeen directeur van Euroventures bv. Hij volgt drs. A. Kloezen op. Kloezen is vanaf de oprichting bij Euroventures betrokken geweest.

President-commissaris prof. dr. W. Dekker van Philips trad wegens vermenging van belangen af als voorzitter van de raad van commissarissen van Euroventures. Euroventures en Philips hebben maanden met elkaar geruzied over het beleid van Philips ten aanzien van Super Club. Dr. R. Wilmot is benoemd als waarnemend voorzitter. J.C. Peterschmitt is benoemd tot commissaris.