Rodamco: nieuw fonds beleggingen in Verre Oosten

ROTTERDAM, 1 JULI. Het vastgoedfonds van de Robeco-groep, Rodamco, gaat een fonds oprichten dat zich toelegt op beleggingen in het Verre Oosten. De directie verwacht voor het eind van dit jaar in dit gebied voor “enkele honderden miljoenen guldens” in commercieel vastgoed te beleggen.

Dit heeft Rodamco-voorzitter dr. P. Korteweg gisteren tijdens de jaarvergadering bekend gemaakt. Rodamco, dat een belegd vermogen heeft van ruim 7,6 miljard gulden, heeft op dit moment drie dochteronderningen die zich toeleggen op beleggingen in continentaal Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Een deel van de liquide middelen die vrijkwamen door de deelneming van het pensioenfonds ABP in Rodamco zal voor de opbouw van de nieuwe divisie worden aangewend. Rodamco ontving tot nu toe 1,1 miljard gulden van ABP. Voor het einde van het jaar komt daar nog 1,3 miljard gulden bij. Daarnaast overweegt Rodamco een deel van de Amerikaanse portefeuille af te stoten, ten gunste van beleggingen in continentaal Europa en het Verre Oosten. Het gewicht van de Verenigde Staten in de beleggingsportefeuille van Rodamco liep in het laatste verslagjaar op tot ruim 50 procent van het totaal. Volgens vice-voorzitter dr.J. Kremers zullen de beleggingen in het Verre Oosten op termijn niet meer dan een vijfde deel uitmaken van de totale portefeuille.

Zowel Korteweg als Kremers toonde zich terughoudend over de vooruitzichten op de markten voor commercieel vastgoed. “Ik zal er geen doekjes om winden: de toestand op de onroerend goedmarkten is nog steeds kritiek”, hield Korteweg zijn gehoor voor. Hij zei voor Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk pas dit jaar het dal in de prijzen te verwachten. Pas daarna krabbelt de markt volgens hem weer op. Kremers zei dat in het eerste kwartaal van Rodamco's boekjaar, dat loopt vanaf maart, de prijzen van Brits onroerend goed met ruim 5 procent in waarde daalden. Ook voor het tweede kwartaal verwacht hij een soortgelijke daling.

ABP heeft naast een deelneming van 12,5 procent in Rodamco zelf in elk van de drie huidige dochterondernemingen 20 procent van de aandelen. Korteweg zei dat ook andere institutionele beleggers kunnen deelnemen in de Rodamco-dochters, maar dat Rodamco zelf de meerderheid wil houden. Als onderdeel van de overeenkomst tussen Rodamco en ABP werd ABP-directeur prof. dr. J.W.H Goslings gisteren aangesteld als commissaris bij Rodamco. Ook dr. K.O. Pöhl, voormalig voorzitter van de Bundesbank, werd benoemd.