Massacolleges

Het vraagstuk van de massacolleges is gecompliceerder dan prof. A.J.F. Köbben betoogt (NRC Handelsblad, 15 juni). Aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven worden alle eerstejaars ondergebracht in zogeheten ateliers van 12 à 15 personen, die gedurende het studiejaar onder leiding van een vaste docent, gesecondeerd door twee (ouderejaars) student-assistenten, twee dagen in de week in een vaste ruimte praktisch bezig zijn.

Verder wordt het studieverloop nog gevolgd door de eerstejaars studieadviseur. De aankomende bouwkundestudent wordt niet aan zijn lot overgelaten en behoeft niet te vereenzamen.

Hiermee is echter de onrust niet uitgebannen. Ook in de ateliers blijken de studenten ongedisciplineerd en lawaaiig te zijn. De opdeling in ateliers draagt trouwens bij aan de onrust tijdens de colleges. Veel studenten gaan namelijk ateliergewijze in de collegezaal bij elkaar zitten. De aanwezige groepssamenhang en -cultuur wordt luidruchtig gemanifesteerd. De studenten zijn niet verplicht op college te verschijnen. Dit wordt ook nog bevorderd doordat de faculteit bouwkunde een dictaatplicht kent. Toch worden de colleges goed bezocht. Bij Bouwkunde zijn die ook eigenlijk onmisbaar omdat veel van de stof moet worden gedemonstreerd aan de hand van proeven, modellen en illustraties.

De onrust op college is na het eerste jaar voor negentig procent verdwenen. Ongeveer dertig procent van de aankomende studenten haalt de propaedeuse niet en verdwijnt dus. Vele VWO'ers blijken zich niet goed realiseren waaraan zij beginnen en hebben een vaag beeld van de gekozen studie en van de eisen die worden gesteld aan de zelfstandigheid van de student. De studiekeuze blijkt sterk te worden beïnvloed van de maatschappelijke trend. Verschillende jaargangen van de propaedeuse kunnen sterk naar aard en sfeer verschillen. Dit wordt onder andere sterk bepaald door actuele gebeurtenissen. Ik denk dat men deze verschijnselen gewoon moet accepteren. Het is aanbevelenswaard ze te onderzoeken, maar ze zullen grotendeels onvoorspelbaar blijven.

    • R. Stolzenburg