Italiaanse minister komt in Den Haag over melk praten

LUXEMBURG, 1 JULI. De nieuwe Italiaanse minister van landbouw, Giovani Fontana, wil zo snel mogelijk naar Den Haag komen om de toewijzing van extra melk voor Italië te bepleiten. Fontana wil zijn collega Bukman ervan overtuigen dat Italië van nu af aan de produktiebeperking in de zuivelsector die de EG heeft opgelegd serieus zal naleven. “We willen schoon schip maken en een kans om opnieuw te beginnen”.

Fontana zei dit gisteravond in Luxemburg waar de EG-ministers van landbouw het in mei gesloten akkoord over hervorming van het Europese landbouwbeleid formeel hebben bekrachtigd. Twee weken geleden hield Fontana's voorganger Giovani Goria die ondertekening nog tegen om toestemming af te dwingen voor de produktie van meer melk.

Fontana koos gisteravond voor “een constructieve benadering”. Onderonsjes met zijn collega-ministers gebruikte hij om beleefd doch dringend aandacht te vragen voor de Italiaanse zaak. Fontana ging vervolgens zonder morren akkoord met het voorstel om de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, plannen te laten uitwerken voor een oplossing.

Binnen de EG blijven de zuivellanden Nederland, België, Denemarken en Groot-Brittannië zich fel verzetten tegen de toewijzing van elke extra druppel melk aan Italië. Belangrijkste argument is dat de Italianen zich nooit hebben gehouden aan het in 1984 ingevoerde systeem van de superheffing. Afgelopen weekeinde, op de Europese top in Lissabon, bestempelde premier Lubbers het Italiaanse zuivelbeleid als “frauduleus”. Hij zei dat Nederland niet van plan is mee te werken aan het “witwassen” van Italiaanse melk.

Minister Fontana, christen-democraat en advocaat uit Verona, zei gisteren in Luxemburg dat Italië geen “hard feelings” heeft ten opzichte van Nederland. Volgens hem heeft Lubbers met zijn harde uitspraken “impulsief en niet erg doordacht” gehandeld. De premier heeft immers ook aangetoond dat hij bereid is mee te werken aan een oplossing door akkoord te gaan met het opnemen van een voetnoot in de officiële verklaring van de Europese top, waarin de ministers van landbouw wordt gevraagd te zoeken naar “een evenwichtige oplossing” in het geschil over de Italiaanse melk.

Op dit moment mag Italië 9 miljoen ton melk per jaar produceren van de EG. Het vraagt om een verhoging van het melkquotum met 10 procent tot 9,9 miljoen ton. De werkelijke produktie in Italië ligt daar met 11,5 miljoen ton nog ver boven.

Pag 15: "Nederland profiteert van compromis'

De eis om meer 'officiële' melk komt dus per saldo neer op een verlaging van de werkelijke melkproduktie, onderstreepte minister Fontana. Omdat de Italiaanse melkconsumptie veel hoger is dan de produktie, zal Italië daardoor meer melk moeten gaan importeren. Via die omweg zal ook Nederland kunnen profiteren van inwilliging van de Italiaanse eis, aldus Fontana. “Er is niets om u zorgen over te maken. Een oplossing zou voordelig uitwerken naar beide kanten. Wij krijgen meer melk, en de noordelijke landen, ook uw land, kunnen meer exporteren naar Italië.”.

Italiaanse ambtenaren hebben al berekend dat er 400.000 melkkoeien geslacht zullen moeten worden, indien de boeren zich houden aan het gevraagde quotum van 9,9 miljoen ton melk. “Met minder dan 9,9 miljoen ton kunnen we niet thuis komen. Dan worden niet de koeien, maar wij afgeslacht”, aldus een woordvoerder van minister Fontana.

Om dat te voorkomen wil Fontana de komende weken op bezoek gaan bij onder andere Bukman en bij de Britse landbouwminister John Gummer, sinds vandaag voorzitter van de landbouwraad. Gummer reageerde gisteravond nog uiterst sceptisch. “Hij zei: u bent al de vijfde Italiaanse minister die mij hetzelfde verhaal vertelt. Ik heb gezegd: We zullen nu laten zien dat we serieus zijn”, aldus Fontana.

Ook Bukman, die zich de afgelopen maanden herhaalde malen misprijzend uitliet over het “arrogante” gedrag van de nu vertrokken minister Goria, wekte gisteravond niet de indruk overdonderd te zijn door het charme-offensief van Goria's opvolger. Dat Fontana de zaak gisteravond liet rusten, komt volgens Bukman omdat hij al snel tot de conclusie kwam dat hij “aan een dood paard stond te trekken.” Volgens hem is er helemaal geen sprake van een positieve houding van de Italianen. “Het is het minimum aan bescheidenheid dat ze moeten opbrengen. Ze moeten zich gewoon aan de regels houden”.

De formele goedkeuring van de landbouwhervorming werd gisteravond vertraagd door onenigheid over de wens van zuidelijke lidstaten om meer bescherming voor levensmiddelen die traditioneel gelden als specifiek voor een bepaalde regio. Nederland wijst zo'n bescherming af als “regionaal protectionisme”. De Commissie zal nu een compromis uitwerken waarbij de gevraagde bescherming alleen zal gelden voor produkten die in de toekomst op de markt komen.

    • Wim Brummelman