Halfjaarwinst Drie Electronics lager

De eerste jaarhelft (tot en met mei) van 1991/92 heeft bij De Drie Electronics (industriële elektronica) te Ede, een lagere winst opgeleverd.

De activiteiten van de Duitse deelneming (62 procent), KRP Bentron Elektronik, zijn inmiddels gestaakt. De winst van De Drie Electronics daalde van 1,66 miljoen tot 1,06 miljoen gulden (per aandeel van 1,39 gulden tot 92 cent). In het resultaat over de eerste helft van het vorige boekjaar zat evenwel een buitengewone bate van 1,3 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg van 0,9 miljoen tot 1,1 miljoen gulden. De omzet bedroeg 13,1 miljoen tegen 10,1 miljoen gulden.

De directie verwacht dat de winst over de tweede helft van het jaar verdere “lichte achteruitgang” zal vertonen.