GVB keurt "veegactie'tegen junks in metro af

AMSTERDAM, 1 JULI. De directie van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) van Amsterdam heeft personeelsleden die in de nacht van maandag op dinsdag deelnamen aan een spontane "veegactie' tegen junkies in de metrostations, te verstaan gegeven dat er bij herhaling “passende maatregelen” worden genomen. De actie is door de directie “krachtig veroordeeld”. De politie van Den Haag heeft gisteren 27 arrestaties verricht naar aanleiding van klachten over overlast door verslaafden.

De overlast van drugsgebruikers en -handelaren was maandagnacht voor circa veertig GVB'ers aanleiding een aantal ondergrondse Amsterdamse metrostations “schoon te vegen”. De actie verliep zonder geweld. De GVB-directie was kort voor de aanvang op de hoogte gesteld, maar trad niet op. Wel is een directielid naar een van de stations gegaan om te melden dat de actie niet getolereerd kon worden. Het GVB wijst er op dat het verwijderen van verslaafden en handelaren is voorbehouden aan het speciaal daartoe ingestelde team Ondersteunende Taken.

Volgens betrokken personeelsleden controleurs, bestuurders en baliemedewerkers was de actie genspireerd door het optreden van het groepje mariniers dat vorige week verslaafden aanviel op het Centraal Station in Rotterdam. Aanleiding vormde evenwel de groeiende ergernis bij het personeel over het uitblijven van maatregelen tegen de overlast van verslaafden. Op de ondergrondse stations vanaf het Centraal Station tot het Amstelstation bivakkeert in de regel een vaste groep drugsgebruikers.

Bij het GVB leeft al enkele jaren het plan de metrostations af te sluiten door middel van klaphekken. Deze zouden slechts openklappen na het insteken van een geldig toegangskaartje. Van de plannen is tot nu toe weinig terechtgekomen, omdat het grote aantal verschillende toegangskaarten voor het openbaar vervoer de elektronische afleesapparatuur zeer kostbaar zou maken. Wel zal het GVB extra maatregelen nemen die de overlast van drugsverslaafden en zwartrijders moeten tegengaan.

Pag 3: Kaartcontrole bij toegang perrons

Bij het GVB-personeel heerst grote teleurstelling dat de klaphekjes niet komen. Ter vervanging zal het GVB een aantal andere maatregelen treffen. De kaartjes zullen regelmatiger gecontroleerd worden bij de toegang tot de perrons. Hiertoe zullen vijftig extra medewerkers worden ingezet. Voorts zal het GVB bewakingsdienst Randstad, die al eerder werd ingezet, gedurende de zomermaanden inhuren voor de bewaking van de perrons. Bovendien zal aan het bewaken van de metro de hoogste prioriteit worden gegeven door het team Ondersteunende Taken, aldus de plannen. Het team zal met 12 mensen worden uitgebreid.

In Den Haag ondernam de politie gisteren een prikactie naar aanleiding van klachten van omwonenden over drugsoverlast, zoals handel, geluidsoverlast en gebruik op straat. De aanhoudingen verliepen zonder geweld. De politie hield 27 mensen aan, van wie er nog vier vastzitten. In de binnenstad werden 23 verslaafden opgepakt en na het opmaken van proces-verbaal weggestuurd. Er werden kleine hoeveelheden heroïne en cocaïne aangetroffen. Op het Paul Krugerplein werden vier personen aangehouden bij wie 35 "bolletjes' harddrugs en 3.000 gulden werden aangetroffen. In de woning van één van hen is een pistool en munitie in beslag genomen.