CNV neemt genoegen met behoud van koopkracht

UTRECHT, 1 JULI. De vakcentrale CNV is bereid in het overleg over collectieve arbeidsvoorwaarden voor volgend jaar genoegen te nemen met koopkrachthandhaving. Voorwaarde is dat de werkgevers concrete afspraken willen maken over uitbreiding van de werkgelegenheid en verbetering van de kwaliteit van de arbeid.

Dit zei de nieuwe voorzitter A.A. Westerlaken gisteren bij de presentatie van een nota over het arbeidsvoorwaardenbeleid van het CNV voor 1993. Het CNV treedt hiermee in het voetspoor van de vakcentrale FNV, die vorige maand dezelfde koers insloeg. Verschil is dat de bij de FNV aangesloten bonden zich daar al achter hebben geschaard, terwijl bij het CNV de interne discussie in september afrondt.

Het CNV wil in het CAO-overleg voor volgend jaar verhoging van de arbeidsparticipatie en verbetering van de kwaliteit van de arbeid voorop stellen. “Hoe concreter werkgevers op deze punten zaken willen doen, des te geringer wordt onze inzet op de lonen”, aldus Westerlaken, die aangaf dat voor volgend jaar de ondergrens op koopkrachthandhaving ligt. Het aanbod laat reeds afgesloten CAO's voor volgend jaar onverlet. Met name het akkoord in de metaalnijverheid, dat voor volgend jaar voorziet in een loonsverhoging van 4,75 procent en daarmee royaal uitkomt boven de verwachte inflatie, ontmoette kritiek, ook binnen de vakbeweging.

Werkgevers die het aanbod over koopkrachthandhaving negeren, krijgen de rekening gepresenteerd, waarschuwde Westerlaken. “Als er niets wordt afgesproken over participatie en kwaliteit van de arbeid, dan kost dat geld. Een opdrijvende, opjagende loonontwikkeling is dan het resultaat.”

Centraal overleg hierover tussen de overkoepelende organisaties van werkgevers en werknemers noemde Westerlaken noodzakelijk. De praktijk van het afgelopen seizoen heeft volgens hem aangetoond dat afspraken over werkgelegenheid in het CAO-overleg in bedrijven en bedrijfstakken onvoldoende uit de verf komen. “Ik deel de decentrale onderhandelaars geen brevet van onvermogen uit, maar ik constateer wel dat zij gesteld voor de keus te gemakkelijk kiezen voor loonsverhoging”, aldus Westerlaken.