Beursjargon

In zijn ingezonden brief (NRC Handelsblad, 27 juni) geeft W.G. Hallerbach geen bron voor zijn verklaring van de beursterm bear uit het aanvalsgedrag van de beer (die je tegen de grond drukt). Ik betwijfel of zelfs beursmensen hiermee zozeer vertrouwd zijn dat hun taalgebruik erdoor wordt beïnvloed. Gezaghebbende woordenboeken als The Shorter Oxford English Dictionary en E. Partridge's Dictionary of Slang geven op grond van oude teksten een andere, niet minder aardige verklaring.

De oudste betekenis van bear aan de beurs was "de aandelen die een baissespeculant belooft te zullen leveren' (en die hij nog niet bezit). De benaming is overgegaan op de speculant zelf en op de dalende markt, waarin zulke speculatie plaatsvindt. Maar eerder al noemde men zo'n speculant een bearskin jobber, dat wil zeggen iemand die in huiden handelt (van beren die hij nog moet schieten). Later zijn dat hele beren geworden.

    • Jaap Engelsman Amsterdam