1 juli

Jaarlijks wordt op 1 juli de Dag van de Architectuur "gevierd'. Net als vaders op vaderdag extra worden verwend en moeders op moederdag, worden op de Dag van de Architectuur gebouwen "in het zonnetje gezet'. Maar het verschil met vader- en moederdag is, dat op de Dag van de Architectuur alleen mooie, historisch interessante, architectonisch geslaagde gebouwen worden gefêteerd.

In Amsterdam heeft de Dag van de Architectuur dit jaar een extra feestelijk karakter. In deze wat architectuurbeleid betreft zwalkende stad wordt vandaag gevierd dat een te bouwen catastrofe voorlopig is afgewend. Maandag verwierp de Amsterdamse gemeenteraad eensgezind een wezenlijk deel van het door Rem Koolhaas ontworpen "concept masterplan' voor de IJ-oevers. Met dit ferme standpunt heeft de gemeenteraad gehoor gegeven aan de kritiek van een stedebouwkundige adviescommissie die luidde, dat de voorgestelde bebouwing veel te grootschalig is en op een "dramatische' manier de Amsterdamse binnenstad zal aantasten. De Raad heeft opdracht gegeven de plannen drastisch te wijzigen. Daarmee biedt de Raad weerstand aan de armoedige, eenzijdige visie van de machtige projectontwikkelaars. Een felicitatie waard op deze Dag van de Architectuur.

    • Max van Rooy