Winst Reaal Verzekeringen fors lager

Herverzekeringen en navorderingen van de fiscus hebben de winst van Reaal Verzekeringen (Concordia en De Centrale, onderdeel van de Reaal Groep van verzekeraars en banken) vorig jaar gedrukt.

Het resultaat na belastingen daalde met ruim 26 procent van 23,1 miljoen tot 17,5 miljoen gulden, zo heeft de verzekeraar (regelmatig op de beeldbuis met de reclamescherts: “Foutje, bedaankt!”) bekendgemaakt.

De al jaren geleden beëindigde herverzekeringsactiviteiten leverden nog een schadepost op van 12,2 miljoen gulden, terwijl de fiscus aan Reaal naheffingen oplegde in de vennootschapsbelasting over 1978 tot en met 1987. Inclusief de daarover verschuldigde rente kwam dit uit op 15,3 miljoen gulden.

Voor dit jaar verwacht Reaal een toeneming van de omzet en een verbetering van de resultaten doordat de incidentele baten en lasten per saldo lager zullen uitvallen.

Reaal Verzekering vergrootte verleden jaar de omzet met 11 procent tot ruim 795 miljoen gulden, waarbij de premie-inkomsten met 15,1 procent stegen tot 500,8 miljoen en de opbrengst van beleggingen en deelnemingen 5,6 procent omhoog ging tot 294,4 miljoen gulden.

In het levensverzekeringsbedrijf nam de omzet (premies, koopsommen en beleggingen) met 15,7 procent toe tot 655,3 miljoen gulden. Het resultaat vóór belastingen steeg van 34,0 miljoen tot 45,4 miljoen, welke toeneming geheel te danken was aan de verkoop van de Haagse lokatie. De uitkering van winstdeling aan verzekerden steeg van 102,1 miljoen tot 114,1 miljoen gulden.

Het resultaat vóór belastingen van het schadeverzekeringsbedrijf kwam niet verder dan drie ton tegen 5,9 miljoen gulden over 1990. De beëindiging van een groot collectief contract per eind 1990 beïnvloedde de gang van zaken bij de ziektekostenverzekering negatief.De ziekteportefeuille werd per 1 januari van dit jaar overgedragen aan de CZ-groep in Tilburg.