United Dutch lijdt verlies op transactie

ROTTERDAM, 30 JUNI. De United Dutch Group, die belegt in bosbouw, recreatie en onroerend goed, heeft vorig jaar een fors verlies moeten incasseren op de verkoop van een Parijs appartementencomplex.

In plaats van een eerder gemelde winst van 10 miljoen gulden bedraagt het verlies op de transactie meer dan 50 miljoen gulden. Reden is de gedeeltelijke betaling door de koper van de appartementen in obligaties en een langlopende schuldbekentenis. Die bleken dit voorjaar minder waard dan werd voorzien.

United Dutch leed vorig jaar een recordverlies van 123 miljoen gulden. De in 1990 gestarte herfinanciering en herstructurering van de activiteiten is nog niet voltooid. In de afgelopen twee jaar saneerde United Dutch de schuldpositie van oorspronkelijk ruim 430 miljoen gulden door de verkoop van bezittingen en het omzetten van schulden in eigen vermogen.

Jongste plan is het uitgeven van nieuwe aandelen, om daarmee de schulden van het fonds om te zetten in eigen vermogen. Met de belangrijkste schuldeisers is over de herfinanciering overeenstemming bereikt. De koers waartegen de aandelen worden uitgegeven zal tussen 2,50 gulden en 3,50 gulden liggen. De directie verwacht over twee maanden met een specifieke prijs te kunnen komen.

De aandelen van United Dutch stonden vanmorgen op 1,70 gulden. De houders van gewone aandelen verklaarden zich gisteren akkoord met het afstempelen van de nominale waarde van de aandelen van 5 gulden naar 1 gulden.

De directie van de investeringsgroep zei gisteren op de jaarvergadering van plan te zijn de resterende onroerend-goedportefeuille af te stoten, en zich te concentreren op het vorig jaar verworven bosbouwproject in Guyana en de deelneming in het Londense sport- en ontspanningscentrum Wembley. United Dutch verkocht vorig jaar naast het Parijse appartementencomplex twee recreatieparken en een perceel land in de Amerikaanse staat New Jersey.

Het verlies van United Dutch over 1991 is afkomstig van herwaarderingen van de onroerend goedportefeuille en getroffen voorzieningen.

United Dutch komt voort uit het voormalige ICA Holding, een fonds dat nauwe banden onderhield met de Saesea-groep van de Italiaanse zakenman F. Fiorini. De laatste was destijds een zakelijk partner van de later in opspraak geraakte G. Paretti.