Tekort overheid komt fractie boven afspraak in kabinet

DEN HAAG, 30 JUNI. Het financieringstekort van het rijk komt dit jaar uit op 4,35 procent van het nationaal inkomen, een fractie boven de afspraak die in het regeerakkoord is gemaakt. De doelstelling ten aanzien van de collectieve-lastendruk (belastingen en sociale premies) - maximaal 53,6 procent van het nationaal inkomen - wordt dit jaar wel gehaald.

Dit blijkt uit de "Hangpuntenbrief' die minister Kok (financiën) gisteren naar zijn collega's heeft gestuurd en op basis waarvan vanmorgen de ministerraad is begonnen met het begrotingsoverleg 1993. Minister Kok heeft steeds gezegd dat de afspraken die in het regeerakkoord zijn gemaakt over financieringstekort en collectieve lastendruk voor hem “ijzeren randvoorwaarden” van het beleid zijn.

Het kabinet zou voor een bedrag van ongveer 500 miljoen gulden extra moeten bezuinigen om dit jaar de doelstelling van het financieringstekort - 4,25 procent - te realiseren. Extra bezuinigingen zijn nagenoeg uitgesloten omdat volgend jaar het financieringstekort, conform de afspraak in het Regeerakkoord, uitkomt op 3,75 procent. De collectieve-lastendruk daalt van 53,6 naar 52,8 procent.

De komende twee weken praat het kabinet over de uitgavenkant van de begroting; in augustus komen de inkomstenkant (belastingen en premies) en de koopkrachtplaatjes aan de orde. Uit recente berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat, zonder aanvullende maatregelen, alleenstaanden met een WAO-, WW- of AOW-uitkering er volgend jaar 1,5 procent in koopkracht op achteruitgaan. Dit is een fractie meer dan het CPB in april heeft berekend.

Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft het kabinet laten weten dat hij ongeveer 120 miljoen gulden extra wil hebben voor de bouw van cellen en de bestrijding van de zware criminaliteit. Minister Kok heeft 70 miljoen gulden extra uitgetrokken om de fraude met belastinggeld harder aan te pakken en hoopt 700 miljoen gulden aan extra belastinginkomsten binnen te krijgen.

De Centrale economische commissie - het belangrijkste ambtelijke adviescollege - adviseert het kabinet om de lasten volgend jaar verder te verlagen. Het kabinet zou extra moeten bezuinigen om een verdere btw-verlaging mogelijk te maken. Met ingang van 1 oktober wordt de btw verlaagd van 18,5 naar 17,5 procent.