Ripa van Brussel naar Rome

De Europese commissaris voor milieu, Carlo Ripa di Meana, wordt in het nieuwe Italiaanse kabinet minister van milieu.

Wie hem in Brussel zal opvolgen of tijdelijk vervangen is niet bekend. Ripa di Meana was bezig aan zijn tweede mandaat als commissaris, maar liet de laatste maanden aan alles merken dat het ook zijn laatste zou worden. Hij liep begin maart forse politieke schade op door van de ministers van milieu een forse "bruidsschat' te eisen voor deelname aan de Wereldmilieutop in Rio. Hij eiste onder meer dat de ministers na twee jaar aarzelen eindelijk een vestigingsplaats voor het Europese milieuagentschap zouden vaststellen. Ook maakte hij zich sterk voor een CO²-milieubelasting in te voeren binnen de EG. Daarmee zou de EG in Rio kunnen laten zien dat het de Gemeenschap ernst is met het milieu, zo meende hij. Over het milieuagentschap wist de Europese Raad dit weekeinde in Lissabon echter geen beslissing te nemen. Half mei ging de Commissie, na onderlinge heftige discussies, wel akkoord met het principe van een CO²-heffing, maar maakte invoering ervan afhankelijk van gelijke maatregelen in de VS en Japan. Uiteindelijk weigerde de commissaris de Wereldmilieutop in Rio bij te wonen. Ripa is er wel in geslaagd de interne tegenstand tegen het Vijfde Milieuactieprogramma te overwinnen, waarin wordt gepleit voor een uitvoerig systeem van heffingen en subsidies waarmee gepoogd wordt milieu als kostenfactor een reële plaats in de economische besluitvorming te geven.