Polen saneert zloty

De Poolse regering heeft besloten om binnen drie maanden een nieuwe zloty in te voeren.

Er zijn dertien verschillende bankbiljetten in omloop in Polen, in coupures van 50 tot 1.000.000 zloty die een waarde vertegenwoordigen van omgerekend 0,5 cent tot 17,75 gulden. De nieuw in te voeren zloty omvat acht verschillende coupures, variërend van één tot 200 zloty. Eén zloty bestaat uit 100 groszes, een geldstuk dat na twaalf jaar door de sanering weer waarde zal krijgen.