Nieuwe Bedragen Sociale Zekerheid; MINIMUMLOON 1992

1e halfjaar p maand / 2e halfjaar p maand / 2e halfjaar p week

bruto / netto / bruto / netto / bruto / netto

23 jaar en ouder / 2133,30 / - / 2163,20 / - / 499,20

belastinggroep 1 / - / 1391,00 / - / 1400,00 / - / 323,00

belastinggroep 2 / - / 1578,00 / - / 1587,00 / - / 366,00

belastinggroep 3 / - / 1745,00 / - / 1755,00 / - / 405,00

belastinggroep 4 / - / 1712,00 / - / 1722,00 / - / 397,00

belastinggroep 5 / - / 1765,00 / - / 1776,00 / - / 410,00

22 jaar / 1813,30 / 1366,00 / 1838,70 / 1377,00 / 424,30 / 318,00

21 jaar / 1546,60 / 1190,00 / 1568,30 / 1200,00 / 361,90 / 277,00

20 jaar / 1312,00 / 1036,00 / 1330,40 / 1043,00 / 307,00 / 241,00

19 jaar / 1120,00 / 909,00 / 1135,70 / 915,00 / 262,10 / 211,00

18 jaar / 970,70 / 810,00 / 984,30 / 816,00 / 227,10 / 188,00

17 jaar / 842,70 / 725,00 / 854,50 / 730,00 / 197,20 / 169,00

16 jaar / 736,00 / 654,00 / 746,30 / 660,00 / 172,20 / 152,00

15 jaar / 640,00 / 591,00 / 649,00 / 596,00 / 149,80 / 138,00

Toelichting: De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden per 1 juli 1992 verhoogd met 1,4 procent. Op 1 januari jl. werden de minimumlonen met 1,45 procent verhoogd.

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen als gevolg van verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid. In bovenstaande opgave zijn pensioen- en Vut-premies en de nominale premies (dat is het deel van de premiebijdrage dat als een vast bedrag moet worden betaald) voor de Ziekenfondswet (ZFW) en voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) buiten beschouwing gelaten. De netto bedragen in de tabel geven daarom alleen een globale aanduiding. Voor werknemers tot en met 22 jaar zijn de bedragen weergegeven op basis van indeling in tariefgroep 2.

De werkgever is niet wettelijk verplicht aan partieel leerplichtige jongeren het minimumloon te betalen voor de dagen waarop de leerplicht geldt.