Nieuwe Bedragen Sociale Zekerheid; KINDERBIJSLAG

0 t/m 5 jr / 6 t/m 11 jr en 18 t/m 24 jr / 12 t/m 17 jr

70 pct / 100 pct / 130 pct

Gezinnen met:

1 kind / 271,38 / 387,69 / 504,00

2 kinderen / 325,26 / 464,65 / 604,05

3 kinderen / 343,20 / 490,29 / 637,38

4 kinderen / 375,94 / 537,06 / 698,18

5 kinderen / 395,58 / 565,11 / 734,64

6 kinderen / 408,65 / 583,78 / 758,91

7 kinderen / 418,02 / 597,17 / 776,32

8 kinderen / 434,55 / 620,78 / 807,01

Toelichting: Het gaat hier om de kinderbijslagbedragen per kind per kwartaal. Ze worden voor het eerst uitgekeerd na afloop van het derde kwartaal.

Om de prijsverhogingen te compenseren worden de kinderbijslagbedragen per 1 januari met 1,01 procent verhoogd.

Het gezinsbedrag dat aan kinderbijslag wordt ontvangen wordt verhoogd met een opslag voor de premies Ziekenfondswet (ZFW) en Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Het bedrag wordt voor een gezin met één kind verhoogd met 22,61 gulden per kwartaal. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt deze opslag 45,22 gulden per kwartaal. Voor het derde en volgende kinderen ligt de opslag telkens 10,42 gulden per kind per kwartaal hoger.

In verband met de Wet op de studiefinanciering is het recht op kinderbijslag voor kinderen van 18 tot 25 jaar afgeschaft. Als een kind in die leeftijd geen recht heeft op studiefinanciering, dan kan toch nog recht op kinderbijslag bestaan.