Nieuwe Bedragen Sociale Zekerheid; INFORMATIE

Wie vragen over sociale zekerheid heeft kan tijdens kantooruren bellen met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, 070 - 3334455