Nieuwe Bedragen Sociale Zekerheid; BIJSTANDSUITKERINGEN

per week / per maand

Echtparen zonder of met kinderen: / 399,42 / 1730,81

Een-ouder gezinnen / 359,48 / 1557,73

Thuiswonend werkloos kind: / /

20 jaar / 114,04 / 494,18

19 jaar / 92,74 / 401,88

18 jaar / 91,72 / 397,44

Alleenstaanden: / /

23 jaar en ouder / 279,59 / 1211,57

22 jaar / 235,18 / 1019,13

21 jaar / 205,24 / 889,37

20 jaar / 195,32 / 846,38

19 jaar / 195,32 / 846,38

18 jaar / 195,32 / 846,38

Alleenstaande woningdelers: / /

23 jaar en ouder / 237,42 / 1028,84

22 jaar / 199,28 / 863,55

21 jaar / 195,32 / 846,38

20 jaar / 195,32 / 846,38

19 jaar / 195,32 / 846,38

18 jaar / 195,32 / 846,38

Toelichting: Met ingang van 1 juli worden de bijstanduitkeringen, die zijn afgeleid van het minimumloon, verhoogd.

In de bijstand gelden twee ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren als echtpaar. Ook als zij van het zelfde geslacht zijn. Samenwonende familieleden in de eerste of tweede graad zijn hiervan uitgesloten.

Onder woningdelers worden mensen begrepen die samen met anderen een woning delen doch geen gezamenlijke huishouding voeren. Bij gezinnen die met anderen een woning bewonen, vindt een vaste aftrek plaats van 182,73 gulden per maand.