Nederlander terug uit Jordaanse gevangenis

SCHIPHOL, 30 JUNI. De Nederlander Nouri al Saiedi is gisteravond op Schiphol teruggekeerd uit Jordanië, waar hij sinds september vorig jaar gevangen werd gehouden.

Volgens een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Iraakse regering Jordanië vorige week laten weten niet langer de uitlevering te eisen van Al Saiedi, die Irakees is van geboorte. Hij werd daarop gisterochtend ontslagen uit de Jeweden-gevangenis in Amman en op het vliegtuig gezet naar Nederland.

Al Saiedi vluchtte om politieke redenen in 1971 uit zijn geboorteland naar Nederland. Van voor die tijd stamt zijn relatie met de voormalige Iraakse ambassadeur in Nederland, Al Falaqui, die eind vorig jaar zijn ontslag nam en hier onderdook. Beide mannen hebben ook in Nederland contacten onderhouden.

Vanuit de gevangenis in Amman liet Al Saiedi deze krant weten die relatie te zien als de belangrijkste reden voor het verzoek om zijn uitlevering door de Irakezen. Dat verzoek volgde geruime na zijn arrestatie in Amman op 12 september vorig jaar. Al Saiedi, die in 1979 Nederlander werd en werkte als tolk Arabisch-Nederlands, was naar Jordanië gereisd in de hoop daar informatie te krijgen over de toestand van zijn familie in Irak na de Golfoorlog.

De formele reden voor het uitwijzingsverzoek van Al Saiedi naar Irak was diefstal bij zijn vlucht uit Irak van 1.500 Iraakse dinars (vijftien gulden). Al Saiedi ontkent het vergrijp, dat bovendien al lange tijd verjaard zou zijn. De Iraakse gemeenschap in Nederland is van mening dat uitwijzing naar Irak voor de tolk de doodstraf zou hebben betekend.

In april van dit jaar liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag weten dat Nederland van Jordanië de toezegging had gekregen dat Al Saiedi in geen geval zou worden uitgeleverd aan Irak. Dat zijn gevangenschap desondanks voortduurde, was te wijten aan de onmogelijke situatie waarin regering in Amman zich bevond die zowel Irak als Nederland te vriend wilde houden.

De zeer vermoeide en emotionele Al Saiedi zei gisteravond op Schiphol dat de reden van zijn plotselinge vrijlating hem onbekend is. Zijn echtgenote zou volgende week met haar dochtertje naar Amman zijn gereisd om een pleidooi te houden voor vrijlating van haar man.