Meer ruimte voor effectenhandel EG

LUXEMBURG, 30 JUNI. De Europese ministers van financiën hebben gisteren de mogelijkheden voor effectenhandel in de EG verruimd. Handelaren kunnen daardoor straks ook op beurzen in andere EG-lidstaten opereren zonder eerst een dochtermaatschappij te hoeven oprichten.

Commissaris Brittan (mededinging), die twee jaar heeft onderhandeld over dit onderwerp, sprak gisteren van "een doorbraak'. Er zijn gedetailleerde regels vastgelegd die de beurzen verplichten om prijzen en volumes van de aandelenhandel te publiceren binnen enkele uren na voltooiing van de de transacties.

Voor de Amsterdamse beurs worden weinig gevolgen verwacht van deze Richtlijn Beleggingsdienst, waarin een aantal minimumeisen is gesteld. De Amsterdamse beurs kent strengere regels, hetgeen volgens Nederlandse diplomaten de concurrentieposititie van Amsterdam verbetert. Op de Londense beurs zijn bij voorbeeld wel aanpassingen nodig.

De nieuwe Europese regels, die vermoedelijk in de loop van volgend jaar van kracht worden, moeten eerlijker concurrentie en betere toegang tot elkaars beurzen garanderen. Dat zal aan- en verkoop van effecten op den duur goedkoper maken en het zou potentiële beleggers kunnen stimuleren in aandelen te investeren.

Voor Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken gaat de richtlijn onmiddellijk in. Frankrijk, Italië en België krijgen een overgangsperiode tot eind 1996, die niet kan worden verlengd. Spanje, Griekenland en Portugal krijgen een aanpassingsperiode tot eind 1999 en de mogelijkheid die termijn te verlengen mits de Europese Commissie daartoe een voorstel indient waarmee de Raad van Ministers met gekwalificeerde meerderheid instemt.

De ministers stelden gisteren ook minimum kapitaaleisen vast voor banken en andere bedrijven die in aandelen handelen. Nieuwkomers op de markt moeten over minimaal 50.000 ecu (115.000 gulden) beschikken. Het gaat om bedrijven, meest beleggingsadviseurs, die niet voor eigen rekening handelen en die geen fondsen beheren voor hun klanten. Voor bedrijven die op aanwijzing van investeerders handelen en die portfolio's voor hun klanten beheren geldt een grens van 125.000 ecu. Voor de grootste bedrijven die voor eigen rekening handelen en dus zelf posities innemen op de beurs geldt een minimum kapitaalgrens van 730.000 ecu.

De Europese ministerraad bereikte ook over de Europese eenheidsmarkt in levensverzekeringen een akkoord, waardoor de consument ook levensverzekeringen kan afsluiten bij firma's uit andere lidstaten. Krap twee weken geleden werden de Europese ministers van financiën het al eens over de eenheidsmarkt voor andere verzekeringen. Commissaris Brittan sprak gisteravond dan ook van “enorme vooruitgang” op dit terrein. De controle op de Europese activiteiten van verzekeringsbedrijven berust bij de lidstaat waar zij hun hoofdkantoor hebben. Voorafgaande controle en systematische aanmelding van de polisvoorwaarden in de lidstaat waar de polis wordt verkocht zijn afgeschaft.