Leenvergoeding aangepast na Europese klacht

LUXEMBURG, 30 JUNI. De Europese Commissie heeft een klacht tegen minister d'Ancona van cultuur ingetrokken nadat zij de Welzijnswet op aanwijzing van Brussel heeft gewijzigd. De klacht betrof leenvergoedingen voor buitenlandse auteurs en uitgevers.

De Commissie meende dat artikel 22 van de Welzijnswet van 1987 buitenlandse auteurs discrimineert op de Nederlandse binnenlandse markt van bibliotheken. De wet maakte het mogelijk om auteurs, uitgevers of rechthebbenden uit andere lidstaten een vergoeding te weigeren als hun boeken uit openbare bibliotheken worden geleend. De wet stelde als voorwaarde voor het ontvangen van een leenvergoeding dat de auteur of uitgever in Nederland moest wonen of in Nederland ingeschreven moest staan. Volgens de Commissie handelde Nederland daarmee in strijd met het EG-verdrag dat het maken van een dergelijk onderscheid maken tussen lidstaten verbiedt. Het kabinet heeft na interventie door de Commissie eind vorig jaar de wet gewijzigd.