Gemeenteraad wil aanpassing plan IJ-oevers

AMSTERDAM, 30 JUNI. De Amsterdamse gemeenteraad heeft gisteren eensgezind het "concept masterplan' voor de bebouwing van de IJ-oevers op een groot aantal punten van de hand gewezen.

De raad heeft Amsterdam Waterfront (AWF), de ontwikkelingmaatschappij waarin de gemeente en de Internationale Nederlanden groep deelnemen, de opdracht gegeven de plannen aan te passen. De AWF heeft echter verklaard vooralsnog door te werken op basis van het bestaande masterplan.

De gemeenteraad schaarde zich gisteren achter de kritiek van een stedebouwkundige adviescommissie onder leiding van de architect Ken Greenberg. Volgens Greenberg zijn de plannen, die onder leiding van de architect Rem Koolhaas zijn geschetst, weliswaar beloftevol, maar dreigt het aanzicht van de Amsterdamse binnenstad “dramatisch” te worden aangetast. Het concept masterplan voor de IJ-oevers zou daarmee haaks staan op de uitgangspunten die de gemeenteraad vorig jaar formuleerde.

Verantwoordelijk wethouder J. Saris (Groen Links), verklaarde gisteren dat de gemeenteraad met het overnemen van de kritiek van Greenberg “een duidelijk signaal” heeft gegeven. De wethouder waarschuwde evenwel dat de gemeente in discussie moet blijven over de plannen.

Veel raadsleden toonden zich geïrriteerd door publieke uitlatingen van AWF-directeur J. van Rijs. Deze verklaarde eerder in een interview met het ANP dat de uitgangspunten van de gemeenteraad “onuitvoerbaar” en “niet van deze wereld” waren. Bovendien zouden de plannen zoals die nu door Koolhaas ontwikkeld “niet amendeerbaar zijn”.

Directeur Van Rijs bood gisteren staande de commissievergadering van de gemeenteraad excuses voor zijn woordgebruik aan. “Stedelijke vernieuwing is geen klinische activiteit. Het is een creatief proces. Dat ik me daarin emotioneel heb uitgedrukt is te betreuren”, aldus Van Rijs. Inhoudelijk hield hij zijn kritiek echter staande.

Volgens P. Hartman, woordvoerder van de AWF zal de ontwikkelingsmaatschappij vooralsnog blijven doorwerken op basis van het “concept masterplan” van Koolhaas. Binnen enkele weken zullen de commissarissen van de AWF zich onder voorzitterschap van ir. Th. Quené beraden over de aanwijzingen van de gemeenteraad. De raad van commissarissen bestaat naast Quené uit twee vertegenwoordigers van de Internationale Nederlanden groep en twee Amsterdamse wethouders.