Gedateerd en lauw filmpje over versterkt broeikaseffect

"Antenne', Ned.1, 22.35-23.25u.

Een kalm filmpje over het (versterkte) broeikaseffect aan het slot van een warme zomeravond, veel meer staat de kijkers na de EO-serie "Antenne' vanavond niet te wachten. De documentaire "Het beslissende evenwicht' plaatst de verschillende feiten en argumenten nog eens op een rij en en doet dat tamelijk volledig, zonder al te veel fouten maar ook zonder nieuwe gezichtspunten of problemen op te nemen. Wie de discussie niet heeft gevolgd kan vanavond wat hoofdlijnen aan de weet komen. Het filmpje brengt de feiten zoals die een jaar of vijf geleden het belangrijkst leken (compleet met de wat overspannen verwachting van het stijgen van de zeespiegel).

Eerder dan zich druk te maken over het fysisch-chemisch mechanisme achter het (versterkte) broeikaseffect concentreert men zich op de formidabele dilemma's waarvoor het de mensheid plaatst. Zoals: is het werkelijk nodig maatregelen te treffen tegen een ontwikkeling die nog niet bewezen is (en waarschijnlijk niet binnen tien jaar bewezen zal zijn) en mag men de Derde Wereld de graad van industrialisatie onthouden die het Westen zoveel welvaart bracht? Wat zijn aanvaardbare alternatieven voor het verstoken van fossiele brandstoffen? De ene geïnterviewde ziet alleen in stringente energiebesparing een serieuze oplossing, een ander spreekt zich unverfroren uit voor kernenergie en waterkracht. Een derde wijst terloops (veel te terloops) op de geweldige natuur- en milieuschade die stuwdammen en stuwmeren hebben aangericht.

Het is een filmpje waar men zich als producent of consument geen buil aanvalt. Wat de fouten betreft: onuitroeibaar is kennelijk de opvatting dat bossen CO2 vastleggen. Alleen jonge, groeiende bossen doen dat. Het volgroeide tropische regenwoud (een climax-vegetatie) legt per jaar evenveel kooldioxyde vast als het afgeeft. En dat de hete planeet Venus (met een dichte atmosfeer van bijna uitsluitend CO2) de onderzoekers op het spoor zette van het broeikaseffect is ook onzin. Het verschijnsel Venus is hoogstens een welkome illustratie van een fenomeen dat al een eeuw geleden werd beschreven.

Graag had je de onderzoeker die beweert dat de gevolgen van het extra-broeikaseffect voor natuur en landbouw overwegend destructief zullen zijn gevraagd op grond van welk onderzoek hij tot die uitspraak komt (want nog steeds is niet duidelijk hoe de klimaten zullen gaan veranderen.) Ronduit ergerlijk is het dat de meest structurele aanpak van het broeikaseffect, geboortebeperking, weer geen enkele aandacht krijgt.

Al met al een fraai voorbeeld van een stukje televisie waarin niet één beeld werkelijk onmisbaar was. Zoals ook die begrafenismuziek op de achtergrond niet werkelijk onmisbaar leek.

    • Karel Knip